Scouter stöttar’s integritetspolicy

Vem ligger bakom Scouter stöttar?

Scouter stöttar är ett informellt nätverk som består av scouter som vill göra något bra för samhället. Själva Scouter stöttar är ingen juridisk person. Inför kampanjen Scouter stöttar Musikhjälpen har Södra Skånes Scoutdistrikt gått in som huvudman för denna tidsbegränsade kampanjen. Scouter stöttar-nätverket har dock för avsikt att fortsätta leva vidare och kommer därför sannolikt byta huvudman i framtiden.

Vem är personuppgiftsansvarig för den information jag lämnar ifrån mig på scouterstottar.se-sajten?

Det är Patrik Redgård, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö som är personuppgiftsansvarig. Ansvaret kan komma att lämnas över till annan person eller juridisk organisation i framtiden. Se längre ned.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Scouter stöttar syftar till att samla scouter som önskar stötta samhället med olika typer av insatser, t.ex. välgörenhet, krisarbete och liknande typer av samhällsinsatser. Vi samlar in data om de personer som frivilligt registrerat sig som medlemmar i nätverket, med syfte att kunna planera, koordinera, genomföra och följa upp denna verksamheten.

Mot vilken rättslig grund samlar Scouter stöttar in personuppgifter?

Vi samlar bara in uppgifter som frivilligt lämnas till oss från nätverkets medlemmar. När man blir medlem i Scouter stöttar-nätverket godtar man också denna integritetspolicy som fungerar som ett medlemsavtal. Den rättsliga grunden är alltså avtal. Avtalet gäller tills det sägs upp från endera medlemmen eller Scouter stöttars sida.

Vid ett specifikt undantag kan en icke-registrerad medlem personuppgiftsbehandlas på Scouter stöttar-sajten trots att detta inte frivilligt registrerat sina uppgifter på sajten. Det är i samband med anmälningar till olika evenemang eller möten där administratörer har möjligheten att anmäla en icke medlem. Detta görs då mot den rättsliga grunden Intresseavvägning. 

Vilka har tillgång till insamlade uppgifter?

Vid varje givet datainsamlingstillfälle framgår normalt hur uppgifterna kommer användas. Som standard finns det tre typer av nivåer på all insamlad data: 

  • Publik data (visas utåt på sajten)
  • Intern data (visas endast för inloggade medlemmar i nätverket på sajten)
  • Privat data (visas endast för admins och dig själv)

Du som registrerar dig har via sajten själv en god kontroll över hur dina personuppgifter syns utåt.

Var lagras datan?

Scouter stöttar ligger på en servertjänst som heter WP-Engine som hostas inom EU. Vi håller på att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa. I detta avtalet framgår att leverantören inte har rätt att använda lagrade personuppgifter. 

Lämnar Scouter-stöttar iväg personuppgifter någon annanstans?

Ja, vi kan tänkas lämna iväg dina kontaktuppgifter till tredjepartsleverantör för att kommunicera med dig. Det kan t.ex. vara för att göra e-postutskick (idag använder vi MailChimp), postutskick eller för att t.ex. göra SMS-utskick. Vi väljer bara pålitliga leverantörer som erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal där de förbinder sig att varken använda eller sprida dina personuppgifter vidare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge en person är medlem i nätverket. I samband med att person önskar träda ut som medlem raderas också profilen och all data i våra system.

Hur kan jag få ta del av de uppgifter som finns om mig i ert system, eller få de rättade om de visar sig vara felaktiga?

Enklast är att logga in på sajten och kolla informationen som finns på din profil. Det kan finnas fält som inte är synliga. För att ta del av dessa ta kontakt med patrik.redgard@gmail.com. Det är viktigt att du skriver från den e-postadress som är knuten till kontot för att vi skall kunna verifiera att du är du.

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att få dina uppgifter raderade. I samband med raderingen tas du normalt sätt också bort som medlem. Har du speciella önskemål kring detta, hör av dig. Adressen du skall maila är patrik.redgard@gmail.com.

Vill du klaga på något i hur vi behandlar dina data?

Ta kontakt med oss direkt, eller med Datainspektionen, www.datainspektionen.se eller 08-657 61 00.