Varför?

Scouternas vision

Unga som gör världen bättre

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas grundares uppmaning

Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den

Robert Baden-Powell, avskedsbrev till scouterna

Scoutmetoden

Lokalt & Globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

en av Scoutmetodens sju delar

Scouternas målspår

  • Förståelse för omvärlden
  • Aktiv i samhället

Det är roligt att göra saker för andra tillsammans med andra.